Projekto pa ex-prisoneran

Geplaatst op door

Bonaire kent een hoge detentieratio. Veel gedetineerden zitten voor langere tijd opgesloten. Voor hen is een ‘vrijlating’ vaak een stap in het onbekende. Krusada biedt voor deze mensen (mannen) een mogelijkheid om te resocialiseren. Krusada beschikt over 12 plaatsen, verdeeld over drie woningen. Deze clienten worden stap voor stap gereedgemaakt voor een stap in de gemeenschap. Met deze voorziening hopen we, in overleg met Reclassering, het aantal recidiven terug te dringen. In dit project is er een nauwe samenwerking met Exodus Nederland.